5 nutných věcí pro evidenci tržeb | adeopos.com/cz

5 nutných věcí pro evidenci tržeb

 Vyzvednutí autentizačních údajů
Od 1. září si můžete vyzvedávat autentizační údaje (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně musíte před přijetím první evidované tržby, a to dvěma způsoby.
Máte-li datovou schránku, můžete si o přihlašovací údaje požádat elektronicky na Daňovém portálu. Údaje Vám budou následně zaslány právě do datové schránky.
Druhou možností je osobní návštěva libovolného územního pracoviště finančních úřadů, kde dostanete údaje v zapečetěné obálce.

Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb
Pomocí získaných autentizačních údajů vstoupíte do aplikace Elektronická evidence tržeb, kde budete spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Po zahájení evidence tržeb budete mít v této aplikaci k dispozici také informace o zasílaných tržbách.

Oznamování údajů o provozovnách
Před zahájením evidence tržeb máte povinnost oznámit údaje o všech provozovnách, z nichž plynou evidované tržby. Každé provozovně bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které budete uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat finanční správě.

Získání certifikátu
Poté, co ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oznámíte údaje o svých provozovnách, můžete přistoupit k podání žádosti o vydání certifikátu. Prostřednictvím certifikátu identifikuje finanční správa podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami.
Můžete mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo můžete získat a využít více certifikátů. Počet certifikátů se odvíjí od Vašich potřeb a je výhradně na Vašem rozhodnutí. Na rozdíl od např. zaručeného elektronického podpisu jsou certifikáty pro evidenci tržeb přidělovány zdarma.

Nainstalování certifikátu
Certifikát je následně nutné nainstalovat, tak aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet či chytrý telefon) a příslušného operačního systému. V případě potřeby asistence nás můžete kdykoliv kontaktovat.