Balíček pro maloobchod a velkoobchod | adeopos.com/cz

Balíček pro maloobchod a velkoobchod

Specializovaný balíček pro maloobchod a velkoobchod obsahuje možnost fakturace s maloobchodními i velkoobchodními cenami. Vytváření nabídek a vystavování faktur na základě nabídek je možné, stejně tak jako záznam informací o Vašich obchodních partnerech. Modul řízení zásob umožňuje sledování příchozích, odchozích a převáděných položek, stejně tak jako zaznamenávání změn cen produktů pomocí cenového vyrovnání. Skladový zůstatek, pohyby zásob a soupis pohybu zásob jsou kdykoliv přístupné v modulu reportů. Přídavné moduly mohou být aktivovány na Vaši žádost.

Moduly:

  • Pokladna
  • Moje faktury
  • Moje nabídky
  • Zákaznické vztahy
  • Moje Produkty / Služby
  • Finance
  • Řízení zásob
  • Report
  • Obchodní činnost
  • Správa