Balíček pro výuková centra | adeopos.com/cz

Balíček pro výuková centra

Specializovaný balíček pro poskytovatele vzdělávání umožňuje fakturaci s automatickým číslováním. Všechny Vaše produkty jsou viditelné na jednom místě. Můžete vystavit fakturu pomocí jednoho kliknutí na produkt a klienta, kterému má být služba fakturována. Všichni Vaši klienti mohou být zaznamenáni v systému pomocí snadného formuláře. Balíček umožňuje sledování aktivit Vašich klientů a vytváření různých reportů, které Vám pomohou mít jasnější vhled do Vašich obchodních procesů. Také můžete řídit rezervace Vašich klientů. Přídavné moduly mohou být aktivovány na Vaši žádost.

Moduly:

  • Pokladna
  • Moje Rezervace
  • Moje Nabídky
  • Moje Faktury
  • Zákaznické vztahy
  • Moje Produkty / Služby
  • Finance
  • Reporty
  • Obchodní činnost
  • Správa