EET | adeopos.com/cz

Přípravy na EET nejsou složité, nenechávejte je na poslední chvíli.
Než Vám nastane povinnost evidovat tržby on-line, je potřeba udělat pár důležitých kroků.


Základní kroky k evidenci tržeb

Zjistěte si, zda máte povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Ověřte si, odkdy budete evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Nejprve vyhodnoťte, z jaké činnosti Vám tržby plynou a zařaďte danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik Vaší povinnosti zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

Zvažte, zda můžete tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“
Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu můžete evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy nemáte k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.

Pokud nemáte, pořiďte si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, abyste mohli elektronicky evidovat tržby, si budete moci zvolit zařízení odpovídající Vaší podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Více ZDE

Zařiďte si přístup na portál e-tržby a certifikát
Před zahájením evidence tržeb požádáte Finanční správu o autentizační údaje, které Vám umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si na portále zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.

 

5 nutných věcí pro evidenci tržeb

Vyzvednutí autentizačních údajů
Od 1. září si můžete vyzvedávat autentizační údaje (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně musíte před přijetím první evidované tržby, a to dvěma způsoby.
Máte-li datovou schránku, můžete si o přihlašovací údaje požádat elektronicky na Daňovém portálu. Údaje Vám budou následně zaslány právě do datové schránky.
Druhou možností je osobní návštěva libovolného územního pracoviště finančních úřadů, kde dostanete údaje v zapečetěné obálce.

Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb
Pomocí získaných autentizačních údajů vstoupíte do aplikace Elektronická evidence tržeb, kde budete spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Po zahájení evidence tržeb budete mít v této aplikaci k dispozici také informace o zasílaných tržbách.

Oznamování údajů o provozovnách
Před zahájením evidence tržeb máte povinnost oznámit údaje o všech provozovnách, z nichž plynou evidované tržby. Každé provozovně bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které budete uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat finanční správě.

Získání certifikátu
Poté, co ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oznámíte údaje o svých provozovnách, můžete přistoupit k podání žádosti o vydání certifikátu. Prostřednictvím certifikátu identifikuje finanční správa podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami.
Můžete mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo můžete získat a využít více certifikátů. Počet certifikátů se odvíjí od Vašich potřeb a je výhradně na Vašem rozhodnutí. Na rozdíl od např. zaručeného elektronického podpisu jsou certifikáty pro evidenci tržeb přidělovány zdarma.

Nainstalování certifikátu
Certifikát je následně nutné nainstalovat, tak aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet či chytrý telefon) a příslušného operačního systému. V případě potřeby asistence nás můžete kdykoliv kontaktovat.

 

Odkdy evidovat tržby (4 fáze EET)

 

1.fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby (HoReCa)
NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny,…)
NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny,…)

2.fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod
NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích,…)

3.fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:
NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě)
NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci,…)
NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava,…)
NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní,…)
NACE 75 Veterinární činnost
NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté,…)
a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4.fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti
NACE 13 Výroba textilií
NACE 14 Výroba oděvů
NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 17 Výroba papíru a výrobků z papíru
NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31 Výroba nábytku
NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)
NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači,…)
NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)
NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)