Přídavné moduly | adeopos.com/cz

PŘÍDAVNÉ MODULY

Ve spolupráci s našimi zákazníky jsme vyvinuli přídavné moduly pro vylepšení obchodních procesů jako například řízení zásob, plánování výroby, peněžní deníky, cestovní příkazy a pracovní cesty. Tyto moduly jsou zpoplatněny dodatečně, podle platného ceníku.

Řízení zásob

Modul řízení zásob poskytuje možnosti pro řízení dokumentace zásob, které Vám umožňuje efektivně řídit Vaše zásoby. Poskytuje sledování příchozích a odchozích pohybů zboží na skladě, stejně tak jako přesný skladový zůstatek v jakoukoliv chvíli na jakémkoliv místě. Přídavné reporty jako například pohyb zásob, přehled pohybu zásob nebo seznam zboží jsou další benefity, které poskytuje tento modul. Obsahuje také cenová vyrovnání a vystavování účtů pro podnikání v oblasti restauratérství. Máte možnost zaznamenávat data o skladech spojená s Vašimi prodeji / nákupy zboží.

 • Inventární dokumenty obsahují dokumenty o příchozích, odchozích a převáděných zásobách
 • Cenová vyrovnání umožňuje sledování změn v ceně produktu
 • Skladový zůstatek poskytuje přehled o úrovni zásob v jakoukoliv chvíli.
 • Metoda průměrných nákupních cen
 • Definice umožňují definování produktu / služby podle skupiny pokladen nebo definování skupiny produktů / služeb podle přidané daně.
 • Možnost záznamu z neomezeného množství skladů
 • Používání účtenek umožňuje definovat všechny komponenty produktu (důležité pro restauratéry)
 • Reporty spojené s modulem řízení zásob: Seznam příchozích položek, pohyb zásob, přehled pohybu zásob, prodeje produktu / služby podle daní, skladový zůstatek atd.
 • Výše uvedené dokumenty mohou být exportovány a uloženy do Vašeho počítače v rozdílných formátech (XLS, DOC, PDF)

Plánování výroby

Tento modul je primárně určen pro vytváření a sledování pracovních příkazů přiřazených určitému zákazníkovi. Obsahuje všechna nezbytná data spojená s příkazy, které musí být dokončeny. Skladový zůstatek zahrnuje data spojená s množstvím zboží ve chvíli odeslání pracovního příkazu.

 • Podmínkou pro fungování plánování výroby je aktivace modulu řízení zásob
 • Pracovní příkazy poskytují sledování úloh přiřazených jednotlivým zaměstnancům. Obsahují všechny data potřebná k informování zaměstnance o všech úlohách, která mají být vykonány.
 • Skladový zůstatek může být zobrazena v jakoukoliv chvíli, stejně jako úrovně zásob
 • Možná definice tříd dokumentů, technologií a soupisů materiálu
 • Reporty: Seznam pracovních příkazů, výrobní report

Peněžní deníky

Zaznamenávání pohybu hotovosti. Peněžní deníky jsou spojeny s bankovním účtem společnosti. Je možné sledovat dva či více účtů.

 • Umožňuje zaznamenávání všech plateb hned v okamžiku provedení
 • Možnost vybrat měnu peněžního deníku
 • Konečná bilance na konci měsíce se rovná bilanci na začátku nadcházejícího měsíce

Cestovní příkazy

Cestovní příkaz je oficiální dokument, který má zaměstnanec u sebe během pracovní cesty v tuzemsku nebo zahraničí. Náš software umožňuje sledování cestovních příkazů podle zaměstnanců a přiřazených vozidel. Denní výše útraty a náklady za kilometr jsou po zaznamenání příjezdu a odjezdu, doby a délky cesty vypočítány automaticky. Je možné zaznamenat zálohové platby ve vybrané měně.

 • Cestovní příkazy jsou oficiální dokumenty, které má u sebe zaměstnanec na služebních cestách v tuzemsku i zahraničí
 • Záznam různých nákladů spojených se služebním vozem, útratami, platbami předem atd.

Pracovní cesty

Modul pracovních cest umožňuje sledování každého osobního vozu pro pracovní účely. Ujetá vzdálenost je vypočítána automaticky na základě zaznamenaných dat. Pracovní cesty mohou být spojeny se specifickým klientem nebo partnerem.

 • Udržování záznamů o používání soukromého vozidla pro pracovní účely
 • Ujetá vzdálenost je vypočítávána automaticky na základě zaznamenaných dat