Základní moduly | adeopos.com/cz

ZÁKLADNÍ MODULY

Základní balíček zahrnuje finanční modul, který umožňuje vytváření maloobchodních/velkoobchodní faktur, modul vztahů se zákazníky, modul time managementu, vytváření nabídek, reporty, finance, administrativní a obchodní činnost.

Registr – Maloobchod

Náš modul registru nabízí jednoduchý, rychlý a spolehlivý proces vytváření faktur. Produkt a s ním spojené slevy nebo množství mohou být přidány pomocí ikon aplikace. Je možné přidávat produkty, které ještě do systému nebyly přidány nebo přidávat produkty pomocí čtečky čárových kódů. Rekapitulace hotovosti a obratu může být přidána v jakoukoliv chvíli.

 • Jednoduché, rychlé a bezpečné vystavování maloobchodních/velkoobchodních faktur.
 • Různé metody záznamu dat: výběr produktu na obrazovce, vložení pomocí kódu nebo pomocí čtečky čárových kódů
 • Vystavování velkoobchodní faktur a výběr zákazníka, na kterého má být faktura vystavena
 • Přidávání komentářů k fakturám
 • Záznam hotovosti
 • Práce s otevřenými fakturami spojenými s jednotlivými stoly (např. v restauracích)
 • Tisk objednávky na více míst podle Vašich potřeb (kuchyně, bar…)
 • Možnost uložení faktur a jejich následného vystavení

Moje rezervace – Time Management

Sledování dostupnosti všech vašich zdrojů z jednoho místa. Rezervace zasedací místnosti, služebního vozu nebo schůzky s klientem. Možnost vytvoření záznamu a denního, týdenního nebo měsíčního přehledu.

 • Umožňuje rezervaci konkrétní kanceláře nebo zdroje
 • Umožňuje jednodušší objednávky zákazníku pro určitou službu a jednoduší plánování Vašich služeb

Moje faktury – Velkoobchod

Vystavování velkoobchodní faktur se někdy může zdát jako skutečná výzva. Služba Moje faktury činní proces vystavování faktur jednoduchým. Všechna potřebná data o zákaznících (jméno, adresa atd.) jsou k dispozici. Systém navrhuje předem definované ceny, které můžou být přijaty nebo upraveny. V případě vystavování faktur v jiných měnách si můžete zvolit směnný poměr.

 • Vystavování velkoobchodních faktur
 • Možnost vydávání zboží z různých skladů
 • Možnost definovat rozdílné daňové sazby
 • Možnost vybrat měnu, směnný kurz i druh platby (hotovost, převod na účet, kreditní/debetní karta, šek …)
 • Možnost dodatečných slev

Moje nabídky

Připravte svoje nabídky jednoduchým způsobem. Když vytváříte nabídku pro klienta na určité množství zboží, můžete jednoduše definovat platební a dodací podmínky. Dodatečné informace vztahující se ke lhůtám, zárukám atp. mohou být vloženy do pole komentářů. Na základě nabídky je snadné vytvořit fakturu, která bude obsahovat stejné detaily jako nabídky, které mohou být upraveny před vystavením.

 • Vytváření nabídek a vystavování faktur na základě nabídek
 • Výběr skladu, ze kterého má být zboží prodáno
 • Definování různých daňových sazeb
 • Výběr měny, směnného kurzu a typu platby (hotovost, převod na účet, kreditní/debetní karta, šek …)
 • Možnost dodatečných slev

Moji partneři – Zákaznické vztahy

Tento modul je navržen pro řízení vztahů s existujícími nebo budoucími zákazníky. Umožňuje záznam detailních informací o zákazníkovi a vytvoření přehledu všech aktivit spojených se zákazníkem na jednom místě. Každý dokument spojený se zákazníkem může být lehce změněn (nabídky, faktury, dokumenty inventáře). Udržování přehledu kontaktů se zákazníkem je teď jednodušší než kdykoliv předtím.

 • Udržování přehledu o všech datech právnických i fyzických osob spojených s Vaším podnikáním
 • Možnost třídění partnerů, zákazníků a dodavatelů
 • Možnost registrace všech kontaktů se zákazníky a potenciálními obchodními partnery
 • Udržování přehledu zákaznických vztahů podle projektů / aktivit
 • Možnost vytvoření kampaní
 • Registrace všech dokumentů spojených s konkrétním zákazníkem

Moje zdroje

Klasifikace všech produktů na jednom místě umožňuje snadné sledování všeho zboží a služeb určeného k prodeji. Rozdílné velkoobchodní a maloobchodní ceny mohou být definovány na všechny nebo pouze konkrétní obchody. Klasifikace může být stažena do počítače v XLS formátu a nové produkty mohou být přidány kdykoliv.

 • Umožňuje záznam a vytvoření přehledu všech Vašich produktů a služeb na jednom místě
 • Záznam velkoobchodní a maloobchodním cen
 • Záznam čárových kódů a katalogových čísel
 • Definování rozdílných měrných jednotek (množství, váha, obsah, objem, délka, čas)
 • Možnost vložení popisu produktu
 • Možnost definovat rozdílené ceny a daňové sazby pro obchody
 • Možnost exportovat data do různých formátů ( XLS, DOC, PDF)

Finance

Finanční modul zahrnuje přehled, upravování a vytváření nových vydávaných a přijímaných faktur. Tento modul umožňuje vytvoření přehledu nabídek stejně jako vytváření nových nabídek. Všechny finanční reporty potřebné pro Vaši společnost jsou k dispozici.

 • Umožňuje vytvoření přehledu a vystavování příchozích a odchozích faktur
 • Přehled a vytváření nabídek
 • Přehled finančních reportů spojených s fungováním společnosti

Reporty

Reporty o řízení financí a inventáře spojené s Vaším podnikáním jsou na jednom místě. Data mohou být filtrována podle specifických atributů, jako například datum, pobočka, pokladna, zaměstnanec, partner atp., v závislosti na reportu. Pokud používáte modul řízení zásob, můžete kdykoliv zkontrolovat stavy na Vašich skladech, abyste mohli provést nákupy včas. Každý report může být vytištěn nebo stažen do Vašeho počítače v rozličných formátech (Pdf, Xls, Xlsx, Rtf, Mht, Html, Text, Csv, obrázek).

 • Seznam faktur
 • Filtrování seznamu faktur
 • Seznam fakturovaných DPH
 • Souhrn faktur podle dne
 • Souhrn faktur podle daní
 • Souhrn faktur podle daní a dne
 • Souhrn faktur podle způsobu platby
 • Prodeje produktů / služeb podle partnerů
 • Prodeje podle produktu / služeb
 • Nákupy produktů / zdrojů / služeb partnery
 • Nákupy podle produktu / zdroje / služby

Obchodní činnost

Obchodní činnost je nástroj pro reporty o podnikání, který Vám umožňuje analyzovat Vaše obchody za pomocí pouze několika kliknutí a poskytuje možnost jednoduššího a přesnějšího rozhodování. Vaše data z minulosti jsou systematicky ukládána a zpracovávána tak, abyste získali informace potřebné pro Vaše podnikání. Můžete analyzovat chování zákazníku tak, abyste definovali klíčové zákazníky, efektivitu managementu, porovnali výsledky prodeje a snáze předpověděli budoucí trendy.

 • Reporty a tabulky spojené s Vaším podnikáním
 • Kalendář příjmů
 • Tabulka příjmů
 • Tabulka prodejů produktu / služby

Správa

Modul správy umožňuje zaznamenávání všech firemních podrobností, přidávání nových zaměstnanců a vytváření uživatelských účtů. Je možné určit přístupová práva pro konkrétního zaměstnance, definovat, které detaily jsou viditelné na vytisknuté faktuře a upravovat záhlaví a zápatí faktury. Můžete přidat i své logo.

 • Záznam všech dat spojených s určitou společností (Název společnosti, DIČ, kontakt, číslo bankovního účtu)
 • Definování náhledu faktury (možnost zvolit rozdílná data a vložit logo společnosti na fakturu)
 • Faktura na prodejním místě může mít jiný rozměr než A4
 • Možnost zaznamenat více bankovních účtů u jedné společnosti
 • Definování zaměstnanců, kteří budou mít přístup k aplikacím a definování jejich přístupových práv
 • Možnost zaznamenávat data z neomezeného počtu kanceláří a pokladen