Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

DODATNI MODULI

U suradnji s korisnicima razvili smo dodatne module uz fiskalnu blagajnu za unapređenje poslovanja kao što su skladišno poslovanje, upravljanje proizvodnjom, blagajnički dnevnici, loko vožnje i putni nalozi. Ovi moduli dodatno se naplaćaju prema važećem cjeniku.

Skladišno poslovanje

Dodatni modul Skladišno poslovanje omogućava niz pogodnosti za praćenje robne dokumentacije prilikom ulaza ili izlaza robe sa skladišta te točnu evidenciju stanja robe na skladištu u svakom trenutku i s bilo kojeg uređaja, kako biste mogli učinkovito upravljati svojim zalihama. Dodatni izvještaji, kao što su kartica artikla, promet robe ili knjiga popisa, svakako su dodatni benefiti, koje dobivate korištenjem ovog modula. Tu su i nivelacije i kreiranje normativa u ugostiteljstvu. Imate mogućnost unosa brojnih skladišta s kojima ćete povezati svoju prodaju / nabavu robe.

 • Dokumenti robe sadrže evidenciju primki (dokumenata koji evidentiraju ulaz robe na skladište), otpremnica (dokumenata koji evidentiraju izlaz robe sa skladišta) te međuskladišnica (dokumenata koji evidentiraju premještanje robe s jednog skladišta na drugo)
 • Pomoću nivelacija omogućeno je praćenje promjene cijene nekog artikla
 • Stanje skladišta pruža u svakome trenutku pregled robe na skladištu
 • Vođenje skladišta po metodi prosječnih nabavnih cijena
 • Definicije omogućavaju definiranje proizvoda / usluga po grupama na blagajni ili definiranje grupe proizvoda / usluge po dodatnom porezu
 • Mogućnost unosa neograničenog broja skladišta
 • Pomoću normativa možete definirati sve sastavnice nekog proizvoda (važno za ugostiteljstvo)
 • Izvještaji u vezi sa skladišnim poslovanjem: Pregled primki, pregled kalkulacija, kartica robe, promet robe, prodaja proizvoda / resursa / usluga po grupama poreza na potrošnju, pregled stanja skladišta, knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
 • Navedene izvještaje moguće je pohraniti u različitim formatima ( XLS, DOC, PDF )

Upravljanje proizvodnjom

Ovaj modul prvenstveno je predviđen za izradu radnih naloga za praćenje zadataka radnika i sadrži sve potrebne podatke o radovima koji se trebaju izvršiti. Na stanju skladišta vidjet ćete nove količine robe koje su ušle u trenutku proknjiženja radnog naloga.

 • Za modul Upravljanje proizvodnjom preduvjet je aktivan modul Skladišno poslovanje.
 • Radni nalozi služe za praćenje radnih zadataka koje obavljaju radnici te sadrže sve podatke koji su potrebni kako bi radnici kojima se izdaje radni nalog bili obaviješteni o radovima koje trebaju izvršiti.
 • U svakome trenutku moguć je pregled stanja skladišta te količine robe na skladištu
 • Mogućnost definiranja po klasama dokumenata, tehnologijama i normativima
 • Izvještaji: Pregled radnih naloga, pregled proizvodnje

Blagajnički dnevnici

Evidentirajte svaku uplatu ili isplatu gotovog novca iz blagajne. Dnevnik je povezan s poslovnim računom poduzeća, a moguće je istovremeno vođenje dvaju ili više dnevnika, ako imate više poslovnih računa. Početno stanje blagajničkog dnevnika za novi vremenski period jednak je završnom stanju iz prethodnog perioda.

 • Omogućava evidenciju svih uplata i isplata gotovine neposredno nakon njihovog nastanka
 • Mogućnost odabira valute blagajničkog dnevnika
 • Nakon završetka mjeseca konačno stanje novca u blagajni prethodnog mjeseca je početno stanje u novom mjesecu

Putni nalozi

Putni nalog službeni je dokument tvrtke koji prati radnika na službenom putu u zemlji ili inozemstvu. Naš sustav omogućava praćenje putnih naloga po radnicima i s njima povezanih vozila. Trošak po kilometru i iznos dnevnice automatski se računa nakon unosa prijeđenih kilometara i vremena provedenog na službenom putu. Moguć je i unos predujmova u kunama ili nekoj stranoj valuti.

 • Putni nalozi su dokumenti koji prate radnika tijekom službenog puta u zemlji ili inozemstvu
 • Kroz naš softver možete pratiti razne vrste troškova povezane sa službenim putom, predujmove, dnevnice i dr.

Loko vožnje

Loko vožnjama evidentira se svako korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Sustav će na temelju unesenih podataka automatskih izračunati kilometražu i trošak po kilometru od 2 kn. Loko vožnju možete povezati s određenim klijentom.

 • Evidentira se svako korištenje privatnog automobila u službene svrhe.
 • Naknada od 2,00 kn/km pokriva sve nastale troškove, kao što su benzin, osiguranje, servis, pranje automobila i sl.
 • Naš modul omogućava Vam ovu evidenciju te automatski računa kilometražu.