Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Paket za obračun putnih troškova

Specijalizirani paket za osobe koje veći dio radnog vremena provode putujući. Riješite se brige oko putnih naloga te jednostavno izračunajte svoje putne troškove. U putni nalog moguće je unijeti predujmove te različite vrste troškova povezane sa službenim putom.
Moduli:

  • Moji blagajnički dnevnik
  • Moji putni nalozi
  • Moje loko vožnje
  • Administracija

Cijena za dva korisnika: 49 kn + PDV mjesečno
Cjenik je dostupan OVDJE