Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji svi obveznici fiskalizacije dužni su dostaviti podatke o poslovnim prostorima putem servisa ePorezna (ako su korisnici istog). Pristup aplikaciji za prijavu poslovnih prostora obveznika fiskalizacije bit će omogućen iz sustava ePorezna svim obveznicima fiskalizacije koji posjeduju certifikat za pristup sustavu ePorezna te njihovim opunomoćenicima koji će pristupati sustavu ePorezna u njihovo ime.

Obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne te nemaju certifikat za pristup ePoreznoj trebaju prijaviti podatke o poslovnom prostoru u kojem obavljaju djelatnost putem propisanog obrasca referentima u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Referent Porezne uprave će unijeti podatke o poslovnom prostoru na temelju popunjenog obrasca. Sve izmjene i dopune vezane za poslovni prostor obveznik fiskalizacije također dostavlja u nadležnu ispostavu Porezne uprave te ih nadležni referent mijenja na temelju zahtjeva.

Prijava postojećih poslovnih prostora putem ePorezne – Porezna uprava će do 1.7.2017. sve aktivne, odnosno sve postojeće otvorene poslovne prostore obveznika fiskalizacije “prebaciti” iz postojeće aplikacije sustava fiskalizacije u aplikaciju koja će biti dostupna kroz sustav ePorezne. U razdoblju od 1.-31.7.2017. obveznici fiskalizacije dužni su postojeće podatke o poslovnim prostorima verificirati putem ePorezne. 

Prijava novih poslovnih prostora putem ePorezne – Obveznik fiskalizacije prilikom prijave novog poslovnog prostora unosi matične podatke o poduzeću, podatke o poslovnom prostoru i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

PRIMJER OBRASCA PRIJAVE POSLOVNOG PROSTORA

Vaš proizvođač i održavatelj programskog rješenja je tvrtka Neoinfo d.o.o., OIB:62453877529, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb.