Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Trgovačka društva

Trgovačka društva trebala bi ispravno istaknuti obvezne elemente svojih računa:
• tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisano u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,
• tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa,
• iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen,
• prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a za javna trgovačka društva imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva.