Nova verzija aplikacije Moji računi 1.3.20. | adeopos.com/ke

Nova verzija aplikacije Moji računi 1.3.20.

Sandra Batur

Poštovani korisnici,

napravljene su izmjene na Moji-Racuni 1.3.20. kao rezultat Vaših sugestija i pitanja koja ste nam postavljali za vrijeme Vašeg korištenja aplikacije.

Popisat ćemo samo neke veće zahvate koji su napravljeni na posljednjoj verziji aplikacije:

 • U izvještaje je dodan novi izvještaj Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe (tzv. Obrazac KP) koji se vodi po maloprodajnim cijenama artikala, a sadrži sve dokumente vezane za nabavu i prodaju robe
 • Od sada iz glavnog menija Blagajna možete, osim računa, izrađivati otpremnice i ponude. Na desnoj strani ekrana, kod izgleda računa, u gornjem desnom kutu odaberite opciju otpremnica ili ponuda umjesto računa.
 • Također, u glavnom meniju Blagajna u pregledu dokumenata možete pregledate račune, otpremnice ili ponude.
 • Kod pregleda računa i ponuda dodan je novi stupac koji sadrži OIB klijenta
 • Kod ispisa računa i ponuda podebljano je ukupno, kao i broj računa
 • U zaglavlje svih izvještaja dodani su osnovni podaci o poduzeću, kao što su naziv poduzeća, OIB i adresa
 • Kod pregleda izvještaja kao što su Pregled proizvoda prema partnerima ili Pregled računa možete filtrirati pregled prema klijentu
 • Prilikom pregleda kartice robe možete odabrati skladište za koje želite vidjeti karticu robe
 • Prilkom izrade nivelacije imate opciju dodati nekoliko artikala odjednom i svima promijeniti cijenu za jednaki iznos
 • Kod fiskaliziranog računa ili proknjižene ponude možete promijeniti partnera klikom na gumb Izvrši akciju –> Promijeni partnera
 • Ukoliko imate inozemnog klijenta i želite mu izdati račun, pripremili smo polje Porezni broj u koji upisujete njegov VAT, a nalazi se odmah iznad OIB-a.
 • Prilikom izrade robnog dokumenta – primke i unosa artikala koje ste zaprimili, dodali smo treću decimalu kod jedinične ulazne cijene proizvoda.
 • Uveli smo funkcionalnost da možete pratiti plaćenost pojedinog računa. Klikom na Izvrši akciju –> Označi kao plaćen možete odabrati da li je klijent u potpunosti platio račun ili samo djelomično. Ovaj stupac vidljiv je kod pregleda računa u glavnom izborniku Moji računi.
 • U glavnom meniju kao posljednja stavka dodan je gumb Pomoć koji Vas vodi direktno na naše upute za korištenje

Nadamo se da će ove izmjene olakšati poslovanje Vašeg poduzeća.

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Comments are closed.