Osnovni moduli | adeopos.com/si

OSNOVNI MODULI

V osnovnem paketu imate možnosti izdelave maloprodajnih in velikoprodajnih računov, modul za odnose s strankami, modul za rezervacijo termina, modul za kreiranje ponudb, šifrirna knjiga, poročila, finance, administracija in poslovna inteligenca.

Blagajna – Maloprodaja

Izdelati maloprodajni račun s pomočjo našega modula . Blagajna je zelo enostavna, hitra in zanesljiva. Ikone v aplikaciji omogočajo hitri vnos artiklov in pripadajočih popustov ali količin. Lahko vneseno tudi popolnoma novi proizvod kateri predhodno ni vnesen v sistem ali dodati proizvode s pomočjo čitalca črtnih kod. Obstaja tudi možnost vnosa dnevnega depozitov in rekapitulacije prometa v vsakemu trenutku.

 • Enostavno, hitra in sigurna izdaja davčnih in/ ali virmanskih računov
 • Različni načini vnosa podatkov: izbira izdelkov na ekranu, vnos po kodi ali s pomočjo čitalca črtnih kod
 • Izdajanje R1/R2 računov in izbira strank za katere se račun izdaje
 • Vnos pripomb na račun
 • Možnost vnosa dnevnega pologa
 • Odprti računi kateri se nanašajo na določene mize ( primer so stoli v gostinstvu)
 • Izpis na naročila za več lokacij odvisno od potreb strank (kuhinja, bar…)
 • Možnost shranjevanja računov in naknadna izdaja

Moji termini – rezervacije

Sledite zavzetosti svojih virov na enem mestu. Rezervirajte dvorano za sestanke, službeni avtomobil ali termin za stranko. Pregled in vnos omogočeni so na dnevni, tedenski ali mesečni bazi.

 • Omogoča kreiranje rezervacij odrejenega poslovnega prostora ali vira
 • Omogoča lažje naročanje strank za odrejeno uslugo, ter lažje planiranje Vaših uslug.

Moji računi - Prodaja na veliko

Izdelati velikoprodajni račun se včasih zdi kot pravi izziv. Z našo uslugo Moji računi lahko na račun vpišete naziv, naslov in OIB stranke. Pri vnosu vsake postavke računa Vam program predlaga predhodno definirane veleprodajne cene, katere lahko tudi spremenite. Tujcem lahko izberete kodo izdanega računa, valuto in tečaj. Veleprodajni računi v slučaju plačila s transakcijskim računom ne veljajo za fiskalizacijo, ali Vam naš program omogoča da jih prijavljate v Davčno upravo, če to želite.

 • Ustvarjanje in izdaja veleprodajnih računov
 • Možnost izbire skladišča iz katerega prodajamo blago
 • Možnost opredelitve različnih stopenj davka
 • Možnost izbire valute in tečaja ter vrte plačil (gotovina, transakcijski račun, kreditna ali debetna kartica, položnica…)
 • Možnost dodajanja dodatnega popusta

Moje ponudbe

Uredite svoje predprodajne aktivnosti na enostaven način. Z oblikovanjem ponudbe stranki za odrejeno količino blaga lahko definirate tudi roke zapadlosti in dostave. Opombe ali uvod za izpis omogočajo vnos dodatnih informacij v zvezi z roki, garancijami in naslednje. S temeljem ponudbe se lahko enostavno ustvari račun, kateri bo vseboval enake postavke kot ponudba ali pa se postavke lahko naknadno spremenijo pred samim oblikovanjem računa.

 • Oblikovanje ponudbe ter naknadno generiranje računa na podlagi ponudbe
 • Možnost izbire skladišča s katerega želimo prodati blago
 • Možnost definiranja različnih stopenj davka
 • Možnost izbire valute ali tečaja ter vrste plačil (gotovina, transakcijski račun, kreditna ali debetna kartica, položnica…)
 • Možnost vnosa dodatnega popusta

Moje stranke

Ta modul se uporablja za upravljanje z odnosi z že obstoječimi in bodočimi strankami. Omogoča detajlni opis podatkov o stranki in pregled vseh aktivnosti v zvezi s stranko na enem mestu. Lahko enostavno pregledate vsaki dokument v zvezi s stranko, pa naj bo to ponudba, izhodni račun ali nekemu blagovnemu dokumentu. Vodenje evidence vsakega ustvarjenega stika s stranko ni bilo nikoli lažje.

 • Vnos in spremljanje vseh podatkov o podjetjih in osebah, ki so povezane z Vašim podjetjem
 • Možnost razvrščanja partnerjev na kupce in dobavitelje
 • Možnost vnosa vseh kontaktov s strankami in potencialnimi poslovnimi partnerji
 • Spremljanje odnosov s strankami po projektih/aktivnostih
 • Možnost oblikovanja kampanj odvisno o načinu kako ste stopili v kontakt s stranko
 • Evidenca vseh poslovnih dokumentov odrejene stranke

Moji proizvodi / storitve

Šifrant vseh artiklov Vam bo na enem mestu omogočal lažjo kontrolo in pregled vsega kar prodajate, pa naj se gre to o storitvah ali o proizvodih. Definirajte različno maloprodajno in veleprodajno ceno artikla na vseh ali določenih mestih. V vsakem trenutku je mogoče šifrant shraniti na računalnik in uvesti nove artikle v šifrant v Xls formatu.

 • Omogoča vnos in enostaven pregled vseh Vaših proizvodov in storitev na enem mestu
 • Vnos veleprodajnih in maloprodajnih cen
 • Vnos črtnih kod in kataloškega števila
 • Definiranje različnih merilnih enot (količina, masa, površina, prostornina, dolžina, čas)
 • Možnost vnosa opisa proizvoda
 • Možnost definiranja različnih cen in davnih stopenj po poslovalnicah
 • Možnost izvoza podatkov o proizvodih v različnih formatih

Finance

Finance na enem mestu vključujejo pregled , izmenjavo in ustvarjanje novih odhodnih in prihodnih računov. V tem modulu lahko pregledate ponudbe ali ustvarite nove. Dostopni so tudi vsi potrebna finančna poročila v zvezi s poslovanje Vašega podjetja.

 • Omogoča pregled in vnos vstopnih in izstopnih računov
 • Pregled in vnos ponudb
 • Pregled financijskih poročil v zvezi s poslovanjem poslovnega subjekta

Poročila

Financijska in blagovno-materialna poročila Vašega podjetja so dostopna na enem mestu. Lahko jih pregledate po določenih atributih, kot so datum, poslovalnica, blagajna, delavec, partner in ostalo, odvisno od tega katero poročilo pregledujete. Če uporabljate tudi modul skladiščno poslovanje, lahko v vsakemu trenutku preverite stanje zalog, tako da jih bi lahko pravočasno dopolnili. Dostopne so tudi kartice blaga za artikle, pregled prometa in knjiga popisa prodaje in nabave blaga. Vsako poročilo je mogoče takoj izpisati ali shraniti na računalnik v enem od formatov (Pdf, Xls, Xlsx, Rtf, Mht, Html, Text, Csv, Image).

 • Pregled računov
 • Pregled računov po osebah katere so fakturirale
 • Pregled DDV-ja v računih
 • Rekapitulacija računa po dnevih
 • Rekapitulacija računa po davkih
 • Rekapitulacija računa po dnevih in davkih
 • Rekapitulacija računa po vrstah plačila
 • Prodaja proizvodov / storitev po partnerjih
 • Prodaja po proizvodih / storitvah
 • Nabava proizvodov / virov / storitev po partnerjih
 • Nabava proizvodov / virov / storitev

Poslovna inteligenca

Poslovna inteligenca je orodje za poslovna poročila, s pomočjo katerega lahko v nekaj klikih analizirate svoje poslovanje za lažje in točno sprejemanje poslovnih odločitev. Vaši podatki iz preteklosti se sistematično shranjujejo in zatem obdelujejo, da bi lahko dobili želene podatke o poslovanju. Omogoča analizo vedenja kupcev , da bi se določili ključni kupci, analizo učinkovitosti upravljanja, primerjanje prodajnih rezultatov in lažje predvidevanje trendov, ki še prihajajo.

 • Enostaven grafični prikaz poročila v zvezi s poslovanjem
 • Koledar s prometom
 • Grafični prikaz prometa poslovnega subjekta
 • Grafični prikaz prodaje / storitev

Uprava

Uprava omogoča vnos vseh podrobnosti o podjetju, neodvisno dodajanje novih delavcev in oblikovanje uporabniških računov. Lahko določite raven pravic za posameznega delavca, definirate vidne postavke pri izpisu računa in uredite glavo in nogo računa. Lahko celo postavite logotip.

 • Vnos vseh informacij o določenem poslovnem subjektu (ime podjetja, OIB, davčna številka, kontaktni podatki, bančni račun)
 • Definiranje videza računa (možnost izbire različnih postavk računov, ter vnos logotipa poslovnega podjetja)
 • Možnost oblikovanja različnega videza računa, ki je računalniški ali tistega na običajnem papirju
 • Vnos pravnega sedeža poslovnega subjekta
 • Možnost vnosa več računov poslovnega subjekta
 • Vnos delavcev kateri bodo imeli pristop aplikaciji, ter definiranje njihovih pooblastil znotraj aplikacije
 • Možnost vnosa neomejenega števila poslovalnic in blagajn