Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Interni akt o poslovnim prostorima i donošenje istog obveza je svih obveznika fiskalizacije neovisno o tome hoće li naplaćivati u gotovini ili neće koristiti fiskalnu blagajnu. Premda Zakonom nije jasno istaknuto da treba biti sastavljen već 1. siječnja 2017., postupanje Porezne uprave i informacije s njihove Internet stranice upućuju na takav zaključak.

Da velik broj korisnika nema interni akt, štoviše, da neki niti ne znaju što je taj dokument, shvatili smo nakon što bismo nove korisnike ili postojeće koji proširuju poslovanje zamolili da nam dostave isti zbog potrebe kreiranja korisničkog računa, poslovnih prostora i blagajni. Često bismo dobili odgovor – pa mi to nemamo. Nepostojanje internog akta znači prekršaj pa nas ne veseli velik broj vas koji nije upoznat s tim da je potrebno imati ovaj dokument i što u njemu treba pisati.

Naime, svi obveznici fiskalizacije, a to su svi poduzetnici, dužni su donijeti dokumente o organizaciji poslovanja. Trebate imati dva dokumenta – Interni akt kojim opisujete poslovni prostor i slijednost računa te Odluku o blagajničkom maksimumu.

Interni akt o poslovnom prostoru i slijednosti računa

Internim aktom o prostoru i slijednosti računa propisuje se način numeracije brojeva računa. Redni broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, i to po svakom poslovnom prostoru, odnosno naplatnom uređaju u poslovnom prostoru ako ih je više. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n. Najvažnije je da vaš izdani račun u svakom trenutku sadržajem odgovara opisanom izgledu računa u internom aktu. Stoga ako mijenjate podatak kao što je npr. oznaka poslovnice, potrebno je tu izmjenu upisati i u interni akt.

Interni akt se čuva u prostoru poslovanja i predočava se za potrebe poreznog nadzora. Važno je da znate gdje je i da je ažuriran. Isto vrijedi i za Odluku o blagajničkom maksimumu.  PRIMJER INTERNOG AKTA.

Odluka o blagajničkom maksimumu

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije su obvezni internim aktom utvrditi visinu blagajničkog maksimuma. To je najviši iznos novca koji se može nalaziti u blagajni na kraju radnog vremena.

Visina blagajničkog maksimuma određuje se u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika, a obveznik je samostalno uređuje internim aktom. Blagajnički maksimum iznosi:
– do 10.000,00 kuna za mikro subjekte i fizičke osobe,
– do 30.000,00 kuna za male subjekte,
– do 50.000,00 kuna za srednje subjekte.
 
Fiskalna blagajna Adeo POS