Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

OSNOVNI MODULI

U osnovnom paketu imate mogućnost izrade maloprodajnih i veleprodajnih računa, modul za odnose s klijentima, modul za rezervaciju termina, modul za kreiranje ponuda, šifrarnik, izvještaje, financije, administraciju i poslovnu inteligenciju.

Fiskalna blagajna – Maloprodaja

Izraditi maloprodajni račun pomoću našeg modula Blagajna veoma je jednostavno, brzo i pouzdano. Ikone u aplikaciji omogućavaju brzi unos artikla i pripadajućih popusta ili količina. Moguće je unijeti i potpuno novi proizvod koji prethodno nije unesen u sustav, ili dodati proizvode putem čitača bar koda. Postoji i opcija unosa dnevnog pologa i rekapitulacije prometa u svakom trenutku.

 • Jednostavno, brzo i sigurno izdavanje fiskalnih i/ili virmanskih računa
 • Različiti načini unosa podataka: odabir artikla na ekranu, unos po šifri ili pomoću skenera bar koda
 • Izdavanje R1/R2 računa te odabir klijenata kojima se račun izdaje
 • Unos napomena na račune
 • Mogućnost unosa dnevnog pologa
 • Otvoreni računi koji se odnose na pojedine stolove (primjerice za stolove u ugostiteljstvu)
 • Ispis narudžbe na više lokacija ovisno o potrebama klijenata (kuhinja, šank…)
 • Mogućnost spremanja računa te naknadnog izdavanja

Moji termini – rezervacije

Pratite zauzetost svojih resursa na jednom mjestu. Rezervirajte dvoranu za sastanke, službeni automobil ili termin za klijenta. Pregled i unos mogući su na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi.

 • Omogućava kreiranje rezervacija određenog poslovnog prostora ili resursa,
 • Omogućava lakše naručivanje klijenata za određenu uslugu te lakše planiranje Vaših usluga.

Moji računi – Veleprodaja

Izraditi veleprodajni račun nekad se čini kao pravi izazov. S našom uslugom Moji računi lako možete na račun upisati naziv, adresu i OIB klijenta. Pri unošenju svake stavke računa program Vam predlaže prethodno definirane veleprodajne cijene, koje možete i izmijeniti. Kod izdavanja računa strancima odaberite valutu i tečaj. Veleprodajni računi u slučaju plaćanja transakcijskim računom ne podliježu fiskalizaciji, ali Vam naš program omogućava da ih prijavljujete u Poreznu upravu, ako to želite.

 • Kreiranje i izdavanje veleprodajnih računa
 • Mogućnost odabira skladišta s kojeg robu prodajemo
 • Mogućnost definiranja različitih stopa poreza
 • Mogućnost odabira valute i tečaja te vrste plaćanja (gotovina, transakcijski račun, kreditna ili debitna kartica, ček…)
 • Mogućnost dodavanja dodatnog popusta

Moje ponude

Uredite svoje pretprodajne aktivnosti na jednostavan način. Kreiranjem ponude klijentu za određenu količinu robe možete definirati i rokove dospijeća i isporuke. Napomene ili uvod na ispisu omogućavaju unos dodatnih informacija u vezi s rokovima, garancijama i sl. Temeljem ponude može se jednostavno generirati račun, koji će sadržavati iste stavke kao i ponuda, ali se stavke mogu i naknadno izmijeniti prije kreiranja samog računa.

 • Kreiranje ponuda te naknadno generiranje računa temeljem ponude
 • Mogućnost odabira skladišta s kojeg robu želimo prodati
 • Mogućnost definiranja različitih stopa poreza
 • Mogućnost odabira valute i tečaja te vrste plaćanja (gotovina, transakcijski račun, kreditna ili debitna kartica, ček…)
 • Mogućnost unosa dodatnog popusta

Moji klijenti

Ovaj modul služi za upravljanje odnosima s postojećim i budućim klijentima. Omogućava detaljan opis podataka o klijentu i pregled svih aktivnosti u vezi s klijentom na jednom mjestu. Možete jednostavno pregledati svaki dokument u vezi s klijentom, bilo da se radi o ponudi, izlaznom računu ili nekom robnom dokumentu. Vođenje evidencije svakog ostvarenog kontakta s klijentom nikada nije bilo lakše.

 • Unos i praćenje svih podataka o poduzećima i osobama povezanim s Vašom tvrtkom
 • Mogućnost sortiranja partnera na kupce i dobavljače
 • Mogućnost unosa svih kontakata s klijentima i potencijalnim poslovnim partnerima
 • Praćenje odnosa s klijentima po projektima / aktivnostima
 • Mogućnost kreiranja kampanja ovisno o načinu kako ste stupili u kontakt s klijentom
 • Evidencija svih poslovnih dokumenata određenog klijenta

Moji proizvodi / usluge

Šifrarnik svih artikala na jednom mjestu omogućit će Vam lakšu kontrolu i pregled svega što prodajete, bilo da se radi o uslugama ili proizvodima. Definirajte različitu maloprodajnu i veleprodajnu cijenu artikla na svim ili pojedinim prodajnim mjestima. U svakom je trenutku moguće šifrarnik pohraniti na računalo i uvoditi nove artikle u šifrarnik u Xls formatu.

 • Omogućava unos i jednostavan pregled svih Vaših proizvoda i usluga na jednom mjestu
 • Unos veleprodajnih i maloprodajnih cijena
 • Unos bar koda i kataloškog broja
 • Definiranje različitih mjernih jedinica (količina, masa, površina, volumen, duljina, vrijeme)
 • Mogućnost unosa opisa proizvoda
 • Mogućnost definiranja različitih cijena i poreznih stopa po poslovnicama
 • Mogućnost izvoza podataka o proizvodima u različitim formatima ( XLS, DOC, PDF )

Financije

Financije na jednom mjestu obuhvaćaju pregled, izmjenu i kreiranje novih izlaznih i ulaznih faktura. U ovom modulu možete pregledati ponude ili kreirati nove. Dostupni su i svi potrebni financijski izvještaji u vezi s poslovanjem Vašeg poduzeća.

 • Omogućava pregled i unos ulaznih i izlaznih računa
 • Pregled i unos ponuda
 • Pregled financijskih izvještaja u vezi s poslovanjem poslovnog subjekta

Izvještaji

Financijski i robno-materijalni izvještaji Vašeg poduzeća dostupni su na jednom mjestu. Moguće ih je pregledati po određenim atributima, kao što su datum, poslovnica, blagajna, radnik, partner i drugo, ovisno o tome koji izvještaj pregledavate. Ako koristite i modul Skladišno poslovanje, možete u svakom trenutku provjeriti stanje zaliha, kako biste ih mogli na vrijeme dopuniti. Također, dostupne su kartice robe za artikle, pregled prometa i knjiga popisa prodaje i nabave robe. Svaki izvještaj moguće je odmah ispisati ili pohraniti na računalo u jednom od formata (Pdf, Xls, Xlsx, Rtf, Mht, Html, Text, Csv, Image).

 • Pregled računa
 • Pregled računa po osobama koje su fakturirale
 • Pregled PDV-a u računima
 • Rekapitulacija računa po danima
 • Rekapitulacija računa po porezima
 • Rekapitulacija računa po danima i porezima
 • Rekapitulacija računa po vrstama plaćanja
 • Prodaja proizvoda / usluga po partnerima
 • Prodaja po proizvodima / uslugama
 • Nabava proizvoda / resursa / usluga po partnerima
 • Nabava po proizvodima / resursima / uslugama

Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija alat je za poslovno izvještavanje, pomoću kojega možete u nekoliko klikova analizirati svoje poslovanje za lakše i točnije donošenje poslovnih odluka. Vaši povijesni podaci sustavno se skladište i zatim obrađuju kako biste dobili željene podatke o poslovanju. Omogućava analizu ponašanja kupaca kako bi se odredili ključni kupci, analizu učinkovitosti upravljanja, usporedbu prodajnih rezultata i lakše predviđanje budućih trendova.

 • Jednostavan grafički prikaz izvještaja u vezi s poslovanjem
 • Kalendar s prometima
 • Grafički prikaz prometa poslovnog subjekta
 • Grafički prikaz prodaje proizvoda / usluga

Administracija

Administracija omogućava unos svih detalja o poduzeću, samostalno dodavanje novih radnika i kreiranje korisničkih računa. Možete odrediti razinu prava za pojedinog radnika, definirati vidljive stavke pri ispisu računa i urediti zaglavlje i podnožje računa. Možete čak i staviti logo.

 • Unos svih informacija o određenom poslovnom subjektu (ime firme, OIB, porezni broj, kontakt podaci, bankovni račun)
 • Definiranje izgleda računa (mogućnost odabira različitih stavki računa te unos loga poslovnog subjekta)
 • Mogućnost kreiranja različitog izgleda slip računa i računa na običan papir
 • Unos sjedišta poslovnog subjekta
 • Mogućnost unosa više računa poslovnog subjekta
 • Unos radnika koji će imati pristup aplikaciji te definiranje njihovih ovlasti unutar aplikacije
 • Mogućnost unosa neograničenog broja poslovnica i blagajni