Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Paket za poliklinike (liječnici, zubari, veterinari)

Specijalizirani paket za uslužne djelatnosti poput liječnika, zubara, veterinara. Odabirom na blagajni moguće je kreiranje gotovinskih i transakcijskih računa. Svi su Vaši klijenti dostupni u sustavu nakon prvog unosa te je moguće praćenje aktivnosti po klijentima i vođenje rezervacije termina klijenata. Na zahtjev klijenta moguće je uključivanje i dodatnih modula.

Moduli:

  • Blagajna
  • Moji termini
  • Moje ponude
  • Moji računi
  • Moji klijenti
  • Moji proizvodi / usluge
  • Financije
  • Izvještaji
  • Poslovna inteligencija
  • Administracija

Cijena blagajne: 49 kn + PDV mjesečno
Cjenik je dostupan OVDJE