Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Što ako područje nije pokriveno internetskom vezom? HAKOM?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internetsku vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, treba od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) ishoditi potvrdu o tome. Način podnošenja zahtjeva i izdavanja potvrde propisan je pravilnikom.

Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u najprije trebate provjeriti dostupnost usluge pristupa Internetu za svoj poslovni prostor.

Dostupnost putem nepokretne mreže

Dostupnost usluge pristupa Internetu trebate provjeriti kod operatora koji je pružaju putem nepokretne mreže, putem kablovskih mreža i putem pokretnih mreža. Smatrat će se da usluga putem nepokretne mreže nije dostupna ako ste od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski Telekom d.d., dobili negativan odgovor. Točnije odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa Internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem kablovske mreže

Smatrat će se da usluga putem kablovske mreže nije dostupna ako ste od najmanje jednog operatora kablovske mreže koji djeluje na Vašem području dobili negativan odgovor. Točnije odbijen je vaš zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa Internetu brzine od najmanje 144 kb/s (kilobita po sekundi).

Dostupnost putem pokretne mreže

Smatrat će se da usluga putem pokretne mreže nije dostupna ako ste od sva tri postojeća operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o.) zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup Internetu (USB stick). Također, ako se putem niti jednog od tih uređaja u trajanju od dva dana niste uspjeli spojiti na Internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na Internet putem svakog od uređaja morat ćete voditi evidenciju.

Dokaze o navedenom trebate priložiti prilikom podnošenja zahtjeva.
U slučaju da iz vaših dokaza, koji će se provjeriti s operatorima, zaista proizlazi da ne možete ostvariti vezu s Poreznom upravom, HAKOM će Vam izdati potvrdu.
U slučaju potrebe provest će se i odgovarajuća mjerenja i ispitivanja dostupnosti signala u Vašem prostoru.

U slučaju da ne možete ishoditi potvrdu, preporučujemo jedno od naših Android rješenja koje podržava i off-line rad u slučajevima kada je Internetska veza loša ili privremeno nedostupna. Nakon što ponovno dođete u područje pokrivenosti signala ili se veza uspostavi, računi će se automatski fiskalizirati. CJENIK.

HAKOM fiskalna blagajna