Fiskalna blagajna Adeo POS Fiskalna blagajna Adeo POS - za sve djelatnosti | Fiskalna blagajna Adeo POS

Što sadrži fiskalni račun?

Što sadrži fiskalni račun propisano je Zakonom. Propisani elementi izgleda računa:
1. Datum, sat i minuta izdavanja računa.
2. Broj računa koji se sastoji od tri dijela: broj računa, oznaka poslovnog prostora (šifra poslovnice) i oznaka naplatnog uređaja (šifra blagajne), npr. 1/POSL1/1.
3. Oznaka načina plaćanja računa.
4. Oznaka operatora naplatnog uređaja.
5. Zaštitni kod izdavatelja računa.
6. JIR.

IBAN

Ako poslujete s obveznicima iz zemalja EU, računu je potrebno dodati PDV identifikacijski broj koji se dobije prema zahtjevu upućenom Poreznoj upravi, a dobit ćete ga u formi: oznaka HR + OIB obveznika.
Od 1.6.2013. za sve uplate po doznakama potrebno je žiro-račun napisati u IBAN obliku.
Link na stranicu gdje možete preračunati broj žiro-računa u IBAN oblik (za sebe i za svoje klijente): http://iban-kalkulator.bafer.org/.

Ako niste u sustavu PDV-a, potrebno je u podnožje računa napisati da obveznik nije u sustavu PDV-a. UPUTE ZA KORIŠTENJE

Fiskalni račun
Adeo POS M2pay